ready2run

Analýza


    Analýza došľapu a celkovej techniky behu


Kedže sa pri behu jedná o cyklický pohyb s tisíckami opakovaných krokov, pri ktorých noha prichádza do kontaktu spodložkou a tlmí nárazy spôsobené hmotnosťou vlastného tela, je správna technika došľapu zo zdravotne-preventívneho i výkonnostného hľadiska veľmi dôležitá.
Aj keď beh na prvý pohľad nevyzerá zložito, celá rada rekreačných aj vrcholových bežcov nebehá technicky správne. Títo bežci jednak obmedzujú svoj výkonnostný potenciál a hlavne sa vystavujú riziku preťažovania pohybového aparátu. 
Systém videoanlýzy sa skladá z týchto komponentov: 
- bežecký pás Bremshey Treadline Trail
- zadná videokamera
- software pre analýzu pohybu Motion Analysis
Výsledky videoanalýzy pomáhajú optimalizovať techniku behu vzhľadom k individuálnym predpokladom daného jedinca.
Cieľom je posúdenie ako celkovej techniky behu, tak i samostatného došľapu v súvislosti so stavom pohybového aparátu a funkčnosti bežeckej obuvi.
Na základe prevedenej videoanalýzy doporučí odborný personál predajne vhodný model bežeckej obuvi.